İnat problemi – Temmuz’14

İletişim eksikliğini oluşturan en önemli problemlerden birisi de inatlaşmadır. İnatçılık gösteren kişiler kendi düşüncelerinin uygulanmasını isteyen, haksız olduğunu kabul etmeyen, ısrarcı biçimde dediğinin kabul edilmesini bekleyendir. Yapılacak olan onun istediği şekilde gerçekleşene kadar ısrar eder. Yaptıklarının, söylediklerini, yapmak istediklerinin sonuçlarını, başkası için ne anlama geldiğini dikkate almadan hareket ederler. İnatlaşmayı ortaya çıkaran nedenler kişiden kişiye…