İmaj Nedir?

İmaj, bir kişi veya kurumun diğer kişi veya kurumların zihinlerinde bırakmış olduğu anlayış ve izlenimlerdir.

Kişisel İmaj Nedir?

Kişisel imaj, giyiminiz, davranışlarınız, konuşma beceriniz, görgü ve nezaket kurallarını uygulayışınız ile bütün olarak değer bulan toplum tarafından algılanma biçiminizdir.

Kişisel imaj; kim olduğunuzu, ne yaptığınızı, işinizde ne kadar başarılı olduğunuzu anlatmaya yarar. Üç öğenin birleşimi sonucunda ortaya çıkar. Bunlar;

  1. Kişinin kendisini içeriden nasıl gördüğü (öz imaj): Giyimi, davranışları, konuşma becerisi, duyguları, arzuları, istekleri, vb. kendisi hakkındaki düşünceleri.
  2. Başkalarının kişiyi dışarıdan nasıl gördüğü (algılanan imaj): Toplumun kişi hakkındaki görüşleri. Giyimi, davranışları, konuşma becerisi, duyguları, arzuları, istekleri, vb. kendisi hakkındaki toplum tarafından algılanma biçimi.
  3. Kişinin kendisini nasıl görmek ve başkalarına nasıl görünmek istediği (istenilen imaj): Ancak, öz imajınız ile algılanan imajınız arasında fark veya tutarsızlık belirmişse ortada imaj problemi var demektir.

Bir mağazanın VİTRİNİNDE sergilendiğinizi düşünün. Sizi nasıl gördükleri, nasıl algıladıkları önemlidir. Ancak, siz kendinizi nasıl algılıyorsunuz? İşte bu noktada, sizin kendinizi algıladığınız, bildiğiniz yanlarınız ile toplumun algıladığı, bildiği arasında fark var ise imaj probleminiz var demektir. Herkesin doğru veya yanlış bir imajı vardır. Önemli olan siz vitrinde iken nasıl göründüğünüz ve nasıl görünmek istediğinizin uyumudur. Konuşmaya başladığınızda ne kadar başarılı olduğunuzdur. Saygı, görgü ve nezaket kurallarına uygun davranışlarınız ve beden diliniz ile o vitrine yakışıp yakışmadığınızdır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment